Symplex small business dla sklepów

Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obsługi małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.

Mimo swej wszechstronności program jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce. Program wyposażony jest w szerokie możliwości raportowania, a wśród jego szczególnych cech należy wymienić dużą elastyczność pozwalającą na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

pudelko

Opis modułów programu Small Business. 

 SPRZEDAŻ

Możliwości programu:

     Prowadzenie gospodarki magazynowej. Wystawianie faktur Vat w cenach netto i brutto. Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto. Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem transakcji i płatności. Gospodarka magazynowa rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody wewnętrzne). Lista dłużników i wierzycieli. Rejestr wpłat i wypłat kasowych – wystawianie KP i KW. Rejestr wpłat i wypłat na konta bankowe – wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych. Raporty ze sprzedaży, zakupów, kasowe. Przesunięcia międzymagazynowe. Inwentaryzacja – protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary. Współpraca z drukarkami fiskalnymi .
Współpraca ze skanerami kodów kreskowych. Drukowanie kodów kreskowych. Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów – zmiana wyglądu faktury, rachunku itp. Drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku. Export/import danych do/z formatu DBF lub TXT. Możliwość wczytania danych z dowolnego programu opartego na bazach DBF.

KASY FISKALNE

Współpraca z kasami fiskalnymi.

     Po odebraniu informacji z kas o sprzedaży poszczególnych towarów, program uaktualnia stany magazynowe. Program posiada cenniki zawierające nazwy, kodu PLU, stawki VAT i ceny sprzedaży brutto towarów. Cenniki te wysyłane są do wskazanych kas. Program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży. Ponadto program śledzi nanoszenie zmian do cennika pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpiesza czas zaprogramowania. Ograniczenia: maksymalna ilość pozycji w jednym cenniku do 30 000.

KADRY – PŁACE

Moduł kadr płac umożliwiający m.in. tworzenie list płac. Moduł zawiera automatycznie wypełniane karty pracy, wzory umów-           zleceń, umów o pracę, świadectwo pracy, PIT-8, PIT-11, PIT-4, RMUA, itp. Możliwość rozliczania pracowników w systemie          akordowo-godzinowym. Generowanie danych do deklaracji ZUS. Współpraca z programem płatnika – eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA. Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego, Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu, Historia rozliczeń z pracownikiem, Wyliczanie średniego wynagrodzenia za zadany okres, Automatyczne wyliczanie płacy zasadniczej.

 

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Automatycznie wypełniana księga podatkowa. Deklaracje VAT-7 i PIT-5, PIT-5L. Ryczałty samochodowe. środki trwałe. Możliwość wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub „czystych” kartach.

KSIĘGA HANDLOWA

Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania: plan kont z 5-poziomową analityką, dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych), samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową, możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu, wprowadzanie przez księgową dowodów własnych, możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp. W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać. System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji: bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji, bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).


Jesteśmy Autoryzowanym Dealerem firmy SYMPLEX z Kłodzka
www.symplex.pl
.

Kontakt: HARDBIT SP.J. ul. Benicka 2a , 63-700 Krotoszyn

GSM. 606 470 485 , tel. 062 725-72-06

Masz pytanie – napisz do nas klikając tutaj