Pracownicze Plany Kapitałowe - Oprogramowanie

PPK to dobrowolny program oszczędnościowy dla pracowników, którego celem jest wsparcie w gromadzeniu oszczędności i polepszenie sytuacji finansowej po zakończeniu aktywności zawodowej. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych uzależnione jest od wielkości zatrudnienia firmy. W związku z zachodzącymi zmianami w ofercie naszej firmy pojawiła się intuicyjna w obsłudze aplikacja Comarch PPK, która ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR umożliwia sprawną, bezpieczna i kompleksową obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w każdym przedsiębiorstwie.

 

 

PPK - Obowiązek dla kogo i od kiedy?

Do utworzenia PPK zobowiązany jest każdy podmiot zatrudniający pracowników między 18. a 54. rokiem życia. Do dobrowolnego programu oszczędnościowego już od 1 lipca 2019 dołączyły przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Od 1 stycznia 2020 roku system obejmie firmy liczące przynajmniej 50 osób, a od 1 lipca tego samego roku PPK wejdą w życie w przedsiębiorstwach zatrudniających 20 osób. W styczniu 2021 roku do PPK przystąpić mają pozostałe jednostki należące do sektora finansów publicznych.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych Tarcza Antykryzysowa wprowadziła szereg zmian. Zmiany polegają między innymi na wydłużeniu terminu wprowadzenia II etapu. Nowe przepisy nie zmieniają obowiązków podmiotów zatrudniających, w których funkcjonuje już PPK.

Nowe obowiązujące terminy dla pracodawców:

 • 1 lipca 2019 - I etap wprowadzenia PPK

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018r.).

Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do dnia 25 października 2019r.
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do dnia 12 listopada 2019r.

 • 1 stycznia 2020 - II etap wprowadzenia PPK

Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30.06.2019r.).

Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19:
- umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do dnia 27 października 2020r.
- umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do dnia 10 listopada 2020r.

 • 1 lipca 2020 - III etap wprowadzania PPK

Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31.12.2019r.).

Terminy zawarcia umów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do dnia 27 października 2020r.
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do dnia 10 listopada 2020r.

 • 1 stycznia 2021- IV etap wprowadzenia PPK

Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych - bez względu na stan zatrudnienia.

Terminy zawarcia umów:

dla jednostek sektora finansów publicznych:
- umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do dnia 26 marca 2021r.
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021r.

dla pozostałych podmiotów:
- umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021r.
- umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do dnia 10 maja 2021r.

Zobacz więcej na stronie producenta www.comarch.pl
Masz pytanie? Napisz do nas ⇨

Aplikacja Comarch PPK – nowoczesny program dla Twojej firmy

Proponowana przez nas aplikacja Comarch PPK to funkcjonalne, automatycznie aktualizujące się oprogramowanie, które może działać zarówno samodzielnie, jak i z różnymi systemami kadrowo-płacowymi dostępnymi na rynku. Aplikacja daje możliwość m.in. ewidencjonowania danych uczestników PPK, naliczania składek, a także przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Kluczowe funkcje aplikacji Comarch PPK:

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
 • rejestr i prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych

Za mało informacji ? – umów się na pokaz programu!

Zachęcamy również do obejrzenia ciekawego webinaru z dnia 04.06.2019 r., który pokazuje dokładne działanie aplikacji Comarch PPK

 

 

Masz pytanie? Napisz do nas ⇨

Obsługa PPK w biurze rachunkowym
Oprogramowanie dla firm

Aplikacja Comarch PPK to część kompleksowej oferty oprogramowania dla biur rachunkowych. Program pozwala na sprawną obsługę w zakresie PPK – dodawanie nowych usług, a także pozyskiwanie Klientów.

Chcesz poznać więcej informacji dotyczących obsługi aplikacji Comarch PPK? – umów się na pokaz programu!

Zachęcamy również do obejrzenia ciekawego webinaru z dnia 04.06.2019 r., który pokazuje dokładne działanie aplikacji Comarch PPK.

Zobacz więcej na stronie producenta www.comarch.pl
Masz pytanie? Napisz do nas ⇨